IKHWANnul MUSLIMINnawalMUSLIMAT

Isnin, 27 Oktober 2014

KIAMAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

KIAMAT
Oleh Novri Hit

Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan UtusanNya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkan agamanya mengalahkan seluruh agama yang diagama-agamakan selama ini ke...datanganku sebagai pembawa berita gembira dan peringatan supaya kamu sekalian benar beriman kepada Allah dan RasulNya.

Aku datang kepada kamu sekalian untuk mengajak kamu Islam disisi Allah sehingga kamu menjadi orang yang beragama.

“sesungguhnya agama itu disisi Allah ialah al-Islam”

Dan perlu kamu ketahui bahwa islam itu bukan berdasarkan garis keturunan, bukan yang kamu dapat dari orang tuamu atau nenek moyongmu,

Al Baqarah : 132
“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Dan perlu kamu ketahui Islam yang disisi Allah itu ada syarat dan rukun, Syaratnya baligh dan berakal, baligh artinya sampai, bukan sampai dalam pengertian umur namun sampai keterangan Islam kepada kamu kemudian kamu dapat menerimanya sedikit saja dari pada keterangan Islam ini maka itulah yang dimaksud kamu telah sempurna akal, tidak dipaksa dan tidak gila setelah syarat Islam itu terpenuhi maka kamu supaya menunaikan rukun yang pertama, Islam yang disisi Allah didirikan atas lima rukun, yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat didepan seorang saksi, bukan sekedar pandai dan pasih mengucapkan dua kalimat syahadat seperti burung beo.

Aku datang kepadamu sebagai saksi atas keIslamanmu, supaya kamu jangan sekedar mengaku-ngaku Islam,
Aku datang kepada kamu semua, dengan kalam Tuhanku:

Al Baqarah :208
“Hai orang-orang yang percaya masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaithan itu musuhmu yang nyata.”

Syaithan itu DEDENGKOTNYA IBLIS yang tidak mau tunduk kepada anak manusia yang diberi bentuk, iblis hanya mau tunduk kepada yang tidak berbentuk.

Al Hijr : 33
Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk"

Oleh sebab itu wahai kamu sekalian hendaknya kamu percaya kepada apa yang aku diperintahkan untuk menyampaikannya kepadamu, dan janganlah kamu menyombongkan diri kepadaku dengan ilmu, amal dan ibadahmu sebagaimana layaknya iblis, sebagai konsekwensi atas iman dan percayanya kamu dengan apa yang aku sampaikan kepada kamu bersaksilah kamu dihadapanku dengan mengucapkan dua kalimat syahadat:

 “ASYHADUANLAAILAAHAILLALLAH WA ASYHADUANNA MUHAMMADARRASULALLAH”

 ...............untuk benarnya pengakuan keIslamanmu.

Wassalam
Sabtu, 11 Oktober 2014

... sambungan bulan lepas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمUTUSAN ALLAH

1:7   (iaitu)  Jalan  orang-orang  yang  telah Engkau beri nikmat kepada mereka;
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat
                            
Allah hu taala bersifat Maha Kasih dan Maha Sayang bukan sekadar memperkenankan doa hambaNYA malah sememangnya sentiasa mendatangkan orang orang yang diberikan nikmat dikalangan manusia, bukan mereka yang dimurkai dan yang disesatkanNYA. Sesungguhnya Allah SWT mendatangkan seseorang dari kalangan manusia itu membawa bersama nikmat dan rahmat dari Tuhan. Seseorang itu adalah UTUSAN ALLAH-ROSULULLAH menyerukan Kalamullah sebagai petunjuk jalan yang lurus dari Tuhan. Sesungguhnya doa wajib 17 kali sehari semalam yang dipohon manusia kepada Tuhan sentiasa dikobulkanNYA, sedangkan mereka tidak mengerti akan permintaannya tersebut. 

Mustahil bagi Allah SWT menunjukkan wajah mau pun suara KalamNYA. Sesungguhnya Allah hu taala tidak memperlihatkan yang ghaib dan ajaib, apa lagi untuk manusia  nampak akan zatNYA. Tidak ada sedikit pun pengetahuan manusia itu tentang Tuhannya, melainkan  Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambaNYA dengan karunia pengetahuan dariNYA yang tidak putus putus sehingga akhirat. Hanya dengan karuniaNYA manusia dapat membersih dan memurnikan keimanan ketingkatan taqwa terhadap Tuhan.  Allah hu taala sentiasa mendatangkan karunia kepada manusia diatas muka bumi ini agar manusia tidak berada didalam kesesatan untuk kembali kepadaNYA.
                   
3:164 Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rosul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka Ayat ayat Allah membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al Kitab dan al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata

Sesungguhnya Allah SWT mendatangkan seorang Utusan membawakan Kalmullah sebagai khabar gembira kepada yang beriman dan peringatan takut kepada yang ingkar. Orang orang beriman mengerti didalam sholatnya bermohon agar sentiasa berada didalam karunia Allah hu taala disepanjang kehidupanya didunia. Berdoa ditunjuki jalan yang lurus dan dijauhkan dari kesesatan. Benar keimanan seseorang itu kepada Allah SWT dengan terlebih dahulunya mereka menerima Kalamullah yang disampaikan oleh Utusan. Tiada yang lain melainkan hanya Kalamullah yang diserukan. Ayat ayat Allah hu taala mensucikan manusia daripada segala kekufuran terhadap Tuhan. Ketaqwaan manusia kepada Tuhan hanyalah melalui KalamNYA.

4:69 Dan barangsiapa yang mentaati ALLAH dan Rosul, mereka itu akan bersama sama dengan orang orang yang dianugerahi nikmat oleh ALLAH, iaitu Nabi nabi, para siddiqin, orang orang yang mati syahid dan orang orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik baiknya.

MUHAMMAD ROSULULLAH

14:4 Kami tidak mengutus seorang Rosul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia menerangkan kepada mereka. Allah menyesatkan siapa dikehendakiNYA dan menunjuki siapa yang dikehendakiNYA. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

39:71&72 Orang orang kafir dibawa keneraka jahanam berombong rombongan, sehinnga apabila mereka sampai keneraka itu, dibuka pintunya dan berkatalah penjaganya : Apakah belum pernah datang Rosul diantara mu yang membacakan kepada mu Ayat ayat Tuhan mu dan memperingatkan mu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab : Benar! (telah datang) Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang orang yang kafir. Dikatakatan kepada mereka : Masukilah pintu pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal didalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk buruk tempat bagi orang orang yang meyombongkan diri

Tidak mampu mereka mengatakan : ‘TIDAK!’, maka dicampakkan mereka kedalam neraka dan kekal didalamnya. Mereka kafir kepada Allah hu taala kerana menolak Kalamullah yang disampaikan UtusanNYA. Sesungguhnya manusia itu dimasukan kedalam neraka kerana bersangka tiada lagi Utusan Allah SWT dan tiada lagi Kalamullah selepas kewafatan Nabi Muhammad bin Abdullah. Benar! Tiada didatangkan seorang Nabi baru dengan agama baru! Tidak ada anNaba’ (Berita Besar) sesudah Kitabullah al Quran nulKareem. al Quran Kalamullah itu untuk manusia keseluruhan sehingga akhir zaman, bukan hanya pada zaman tertentu sahaja. Ianya mukjizat sehingga hari kiamat.  Kesyumulan agama Islam sudah termaktub dengan Kalamullah. Kepada manusia pastilah didatangkan manusia yang dari kalangan mereka pada ketika dan masa itu. Allah SWT sentiasa mendatangkan seorang manusia terpuji (Muhammad) menyampaikan Ayat ayatNYA sebagai Utusan (Rosul). Sesungguhnya manusia menjadi kafir kerana menolak Utusan dikalangan mereka yang menyerukan Kalamullah. 

3:101 Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, sedangkan Ayat ayat Allah dibacakan kepada mu dan Rosul rosulNYA pun berada ditengah tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah,
sesungguhnya ia telah diberi petunjuk dijalan yang lurus
 
Apakah sudah tiada peringatan daripada Tuhan melalui KalamNYA? Adakah dahulu Allah SWT berKalam dan sekarang sedang diam? Kitabullah al Quran nulKareem itu hanya senaskah buku penglipur orang orang dahulu? Kalamullah itu bukan Wahyu? Jibril AS Ketua Malaikat sudah pencen? Malaikat bawahannya juga sudah tidak bekerja lagi? Malaikat pembawa rahmah, pencatat dan lainnya sudah tidak berbuat apa apa lagi? Bagaiamana simalaikat maut? Mungkar Nankir? Sipeniup sangkakala???

2:97 Katakanlah : Barangsiapa menjadikan Jibril musuh, maka jibril itu telah menurunkan al Quran kedalam hati mu dengan izin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang orang yang beriman.

Penentang Nabi Muhammad SAW sangat ramai termasuk kalangan kaum kerabat terdekat sehingga mahu membunuh baginda kerana tiada izin Allah SWT ditanamkan al Quran Kalamullah kepada mereka. Sebaliknya pengikut setia baginda sanggup bergadai jiwa raga kerana tertanam Kalamullah pada mereka. Umar al Kahtab daripada seorang penentang yang sangat keras boleh menjadi pendokong terhebat tidak lain semata mata ditanamkan Kalamullah itu kedalam hatinya oleh Jibril AS diatas Kehendak Allah hu taala.  Malaikat Jibril tidak pencen dari menjalankan tugasnya menurunkan Wahyu dan menanamkan kedalam hati hati Muhammad Utusan Allah (Muhammad Rosulullah) beserta ummatnya. Muhammad bin Abdullah itu bapa Qossim serta suami kepada Sity Khodijah, namun Muhammad Utusan Allah sentiasa didatangkan Tuhan sebagai pemberi peringatan dengan Kalamullah. Sesungguhnya maka terdapat pendokong setia dan penentang kepda Utusan Allah yang membawa Kalamullah.

33:40 Muhammad itu sesekali bukan bapa dari seorang lelaki diantara kamu, tetapi ia adalah Utusan Allah dan penutup segala nabi nabi. Dia adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
                                                                                                     
Sesungguhnya Muhammad bin Abdullah sudah diwafatkan Tuhan. Sedangkan Kitabullah itu sentiasa hidup sebagai mukjizat sepanjang zaman hingga keakhirat dengan didatangkan sentiasa UtusanNYA yang berjalan membaca dan menyampaikannya. Senaskah buku diatas almari yang sangat dimuliakan tidak mampu dicontohi tanpa suri teladan daripada seorang UtusanNYA. Tanpa Utusan Tuhan, al Quran nulKareem hanya sebuah naskah cerita cerita orang terdahulu, dibacakan sebagai penglipur lara dan perujian kelunakan suara bak buluh perindu untuk mendapat hadiah hadiah lumayan!

10:47 Bagi tiap tiap ummat ada seorang Rosul, apabila datang Rosul mereka,
lalu dihukum antara mereka dengan keadilan, sedang mereka tiada teraniaya

Sesungguhnya tidak berhenti Allah hu taala itu berKalam. Syiar Islam berkembang melalui berkumandang Ayat ayat Allah SWT disampaikan oleh UtusanNYA. Utusan Allah tidak pernah mendahulukan ilmu, aqal fikir mau pun rasa rasa didalam hatinya, melainkan menyampaikan Kalamullah dengan sebenarnya. Bukan kerana ilmu yang dipelajarinya disekolah untuk disampaikan. Tiada kepentingan peribadi atau suatu keadaan tertentu dengan mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian Kalamullah untuk diserukan. Tidak atas sebab rasa rasa dengan menduga kesesuaian terlebih dahulu Kalamullah itu dibacakan kepada manusia. Seorang Utusan Allah tidak ada keraguan dan kekhuatiran untuk berKalamkan Kalam Tuhan walau dimana atau dihadapan siapa sahaja mau dibicarakan. UtusanNYA membawa kebenaran Kalamullah tanpa meminta upah dari manusia.

2:154 Dan jangan kamu mengatakan mati orang orang yang fisabilillah itu, bahkan sebenarnya mereka itu hidup sedangkan kamu tidak mengetahui

Utusan Allah melaksanakan Jihad Fisabilillah mengajak manusia kembali kepada Allah hu taala dengan Kalamullah. Jihad itu dengan Kalam Tuhan. Sesungguhnya Allah SWT menjanjikan barangsiapa yang berjihad dengan jalanNYA, tidaklah mereka itu mati melainkan sentiasa hidup didalam nikmat rahmahNYA yang berpanjangan. Seorang Utusan Allah itu nyata berada ditengah kalangan manusia itu sendiri, yang selayaknya ia seperti kamu makan, minum, tidur, berkahwin, berjalan jalan dipasar malam dan sebagainya.  Hanyasanya ia berKalamkan Kalamullah dengan suri teladan padanya meski pun ia mungkin hanya seorang gembala kambing! 

9:33 Dialah yang telah mengutus RosulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai

Kebanyakan manusia itu sebagai golongan musyrikin dengan mengatakan beriman kepada Kitabulah-Kalamullah, sebaliknya menolak Utusan yang berKalamkan Ayat ayat Tuhan. BerKalamkan Kalam Tuhan, membaca dan menyampaikan Ayat ayatNYA dituduh sesat, gila dan murtad. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana untuk menjaga agamaNYA dan memenangkan daripada agama yang diagamakan oleh manusia dengan ilmu, aqal fikir dan rasa rasa oleh mereka. Rata rata mereka mengatakan dunia Islam hari ini tewas dan ditindas oleh musuh kerana mereka menafikan Kalamullah sebagai Wahyu Allah dan tidak ada lagi Utusan Tuhan yang didatangkan untuk menyerukan Ayat ayat Allah hu taala …!!!

insyaALLAH, berjumpa lagi. Wassalam