IKHWANnul MUSLIMINnawalMUSLIMAT

Sabtu, 2 Ogos 2014

KHUTBAH ED FITRI AL JAABIR 1435/2014


Katakanlah: ‘Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik’

Allaahu akbar  3x walillaahilhamd 
Segala Puji bagi Allah, yang menCiptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian DIA mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untuk mu; dan DIA menundukkan bahtera bagi mu supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendak_NYA, dan DIA menundukkan bagi mu sungai-sungai.
Dan DIA menundukkan bagi mu matahari dan bulan yang terus menerus beredar; dan menundukkan bagi mu malam dan siang.
Dan DIA memberikan kepada mu segala apa yang kamu mohonkan kepada_NYA. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi ingkar.
Aku bersaksi bahwa; Tidak ada Tuhan melainkan Allah, IA Esa, tidak ada syarikat bagi_NYA.  Dan aku bersaksi bahwa; Muhammad, hamba lagi Rasul_NYA.
Allah….. shalawat dan salam serta berkat ke atas Penghulu kami, Muhammad, juga ke atas keluarganya, dan shahabatnya sekalian.
Kemudian dari itu, wahai hamba-hamba Allah, taqwalah kamu akan Allah, taqwalah kamu akan Allah, benar-benar kamu taqwa_NYA, maka tidak kamu mati melainkan kamu sekalian orang-orang yang selamat.

Berkata Allah yang Maha Tinggi;
Katakanlah: ‘Inilah jalan ku, aku dan orang-orang yang mengikuti ku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik’

Allaahu akbar  3x walillaahilhamd
Sidang shalat ‘idl fithri yang percaya dan disayang Allah.
Allah memerintahkan ku menyampaikan kalam_NYA kesegenap umat manusia;
Maka sampaikanlah oleh mu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepada mu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

Ditahun 2000 bulan November, tepatnya tanggal 11 malam Isnin, aku mulai sampaikan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan Allah yakni AlQur`an. Bertepatan dengan 10 tahun wafatnya ayah kandung ku, Al-Akhi Al-Mukarram Amir ‘Abdullah bin ‘Abdullah Labuhan Deli, yang ia adalah Imam Besar Mesjid Raya Labuhan deli, Medan, yakni mesjid tertua di kota Medan, Sumatera Utara.  Aku sendiri adalah anak penutup (tamam) dari 9 atau 12 orang anak dari Amir ‘Abdullah.  7 anak laki-laki dan 2 perempuan, sementara 3 anak lagi sudah wafat sebelum aku lahir.
Al-Akhi AlMukarram Amir ‘Abdullah Labuhan Deli mendapatkan thauliyah dari gurunya AlFaqir ilallaahu ta’aala ‘Arifin bin Muhammad ‘Isa yang sampai silsilahnya ke Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib Karamallaahu wajhah.  Itulah ayah kandung ku.
Maha suci  yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam perjalanan sebelum tahun 2000, setelah ayah ku wafat, aku dipertemukan dengan seorang guru dari begitu banyak guru ku yang sangat aku agungkan, mengasuh aku secara bathiniah; AlMukarramah AlFaqih Jamal Rifa’i Quddus, diringkas AlQuddus, yang sampai silsilahnya ke Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib Karamallaahu wajhah.  Itulah ayah bathin ku.
Secara zhahir aku adalah anak cucu Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, secara bathin aku adalah anak cucu Husain bin ‘Ali Karamallaahu wajhah yang keluar dari rahim perempuan yang disucikan Fathimah azzhahra binti Muhammad SAW.  Keturunan Ibrahim AS, bapak sekalian Nabi.

Allaahu akbar  3x walillaahilhamd
Sidang shalat ‘idl fithri yang percaya dan disayang Allah.
                                       
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya Ruh Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Demikianlah perjalanan yang singkat, diperlihatkan ayat-ayat (tanda-tanda) Allah terkumpul dalam satu kumpulan sehingga sempurna kejadiannya.  Aku dibentuk dalam rahim seorang emak, istri dari Amir ‘Abdullah yang bernama JUMI’AH artinya kumpulan, berkumpul.  Dikumpulkan semua tanda (ayat-ayat) Allah karena hendak melahir apa yang dipancarkan 12 mata air dari tulang sulbi Amir ‘Abdullah yakni pemimpin hamba Allah, setelah DIA, Sang Maha Kekal meniupkan Ruh_NYA.  Keluarlah aku sebagai Jubir_NYA, juru bicara Sang Maha Kekal, yang bergelar “Al-Akhi AlMukarram Muhammad Zubir Amir AlKhalidi Quddusullahi sirrahu AlJumu’atul Jaabir”, diringkas “ALJAABIR”.
Telah sempurnalah kejadian ku dengan menyampaikan Wahyu dari Tuhan ku, sehingga tersampaikanlah salam dari Tuhan Yang Maha Penyayang ke seantero jagad raya, mudah-mudahan kamu semua menerima Salam ini sebagai bentuk tunduk sujudnya kamu kapada Tuhan Rabbul Jalil.
(kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai Ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

Salaam, perkataan dari Tuhan Yang Penyayang.
Salam ini dari Tuhan yang Penyayang.  Aku hanya sebagai Juru Bicara_NYA (Jubir) untuk memberikan kabar gembira bagi yang percaya sekali gus peringatan bagi yang ragu-ragu dan yang ingkar.
Mudah-mudahan setelah sempurnanya kejadian ku ini kamu semua menerima dengan senang hati Salam ini.  Karena jika sebaliknya, saat ini kamu adalah orang yang jahat lagi pendosa.
dan (Dikatakan kepada orang-orang kafir): Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, Hai orang-orang yang berbuat jahat.

Allaahu akbar  3x walillaahilhamd
Sidang shalat ‘idl fithri yang percaya dan disayang Allah.
Sungguh Tuhan Yang Maha Penyayang, Dia Maha Mendengar lagi Mengabulkan, Dia Maha Berkehendak lagi Maha Kuasa.
Dari tasyrik sampai magrib, dari utara sampai selatan, semua meminta petunjuk shiraathal mustaqiim, jalan yang lurus.  Jalan yang telah diberi nikmat, bukan dimurkai lagi sesat.  Berimanlah kamu bahwa Tuhan Mendengar lagi Mengabulkan permintaan mu, dengan mendatangkan juru bicaran (jubir)_NYA untuk menyampaikan Salam_NYA:
Katakanlah: "Inilah jalan ku, aku menyeru kamu sekalian  kepada Allah! atas hujjah yang nyata, aku dan orang yang mengikuti ku. serta Maha Suci Allah dan aku bukan orang yang musyrik".

Demikianlah Allah berkehendak lagi Kuasa mendatangkan aku sebagai anak manusia untuk menyampaikan Kalam_NYA, Salam_NYA, menjawab sekaligus memenuhi permintaan umat manusia seluruhnya sehingga mereka terlepas dari mengikuti kemurkaan dan kesesatan.

Allaahu akbar  3x walillaahilhamd
Sidang shalat ‘idl fithri yang percaya dan disayang Allah.
Aku didatangkan kepada kamu sebagai hujjah yang nyata dari Tuhan.  Maka sampaikanlah terang-terangan ke khalayak ramai, di masy’aril haram, di Masjidil Haram, dikumpulan orang-orang mulia, Berdzikirlah kamu sebagaimana yang telah ditunjukkan kapada kamu bahwa:

PEMIMPIN ISLAM telah datang
Kuniyahnya ALJAABIR
Namanya MUHAMMAD ZUBIR AMIR bin AMIR ‘ABDULLAH

Hujjahkan sekuat-kuat hujjah, karena kamu diatas hujjah yang nyata yaitu AlQur`an.  Dzikirkan sebagaimana engkau menyebut-nyebut nenek moyang mu atau lebih keras lagi.  Maka diantara manusia ada orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami pada dunia", dan tiadalah bahagiannya pada akhirat.  Dan diantara mereka ada orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".  Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan_NYA.


******
Ya Tuhan kami, kami percaya dengan apa yang Engkau turunkan dan kami ikuti Rosul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi.

Yaa tuhan kami, kami percaya dan telah ikuti wahyumu, namun manusia sekeliling kami bergumam: ’Adakah lagi wahyu?’ Padahal mereka tau yang kami bacakan adalah Kalam MU
Yaa tuhan kami, kami percaya dan telah ikuti Rosul, namun manusia sekeliling kami menghardik: ‘Tidak ada lagi Rosul’ Padahal yang mereka hardik adalah AlQur`an sedang mereka tiada mengetahui.
Yaa tuhan kami, engkau jadikan kami sebagai saksi bagaimana mereka mengingkari Ayat-ayat MU seperti layaknya umat-umat terdahulu mengingkari setiap orang yang membacakan Ayat-ayat MU.
Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah Aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala.

Yaa tuhan, jadikan negri ini negeri yang Iman, yang percaya dengan Kalam MU walaupun kami yang membacakan Wahyu MU seorang ummi, seorang a’jam serta jauhkan kami dan anak cucu kami dari mengabdi pada hala-hala, arah-arah, cara-cara, kriteria yang diciptakan manusia.
Yaa tuhan, jadikan Indonesia ini negeri yang percaya, dengan seorang ummi lagi a’jam yang menyampaikan Kalam MU dan jauhkan aku dan pengikutku sampai keanak cucu dari penyampaian selain Kalam MU walaupun itu karangan seorang professor bidang agama yang sering sekali menjadi pedoman, arahan manusia selain Kitab MU yaa Allah.  Tinggilah yaa Allah Kalimat-kalimat MU dari kalimah Professor, Tinggilah Kalimat-kalimat MU yaa Allah dari kalimah syekh, Tinggilah Kalimat-kalimat MU yaa Allah dari kalimah kiai, Tinggilah Kalimat-kalimat MU yaa Allah dari kalimah ustad,
Jauhkan kami dan anak cucu kami dari berhala-berhala, kitab-kitab disamping AlQur`an yang hendak menyamai AlQur`an. 
Ya Tuhan, Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, Maka sesiapa yang mengikuti ku, Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan ku, dan sesiapa yang mendurhakai aku, Maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yaa Tuhan, sungguh pegangan mereka, arahan mereka selain AlQur`an banyak sekali menyesatkan mereka, AlQur`an berkata “Ditengah kamu ada Rosul Allah”, berhala mereka berkata ‘Tidak ada lagi Rosul’, sehingga dajjal berkeliaran di mimbar-mimbar masjid siap memerangi Allah dan Rosul sejak dulu.  Engkau datangkan aku yaa Allah untuk menyampaikan Salam dari MU, mengumandangkan Kalam MU, maka terputuslah pada hari ini hai orang-orang yang berdosa.  Maka sesiapa yang mengikuti ku, menerima Salam yang dari MU, menerima Kalam MU yaa Allah maka ia dari golongan ku ya Allah.  Sesiapa yang mendurhakai aku, tak menerima Salam yang dari MU, tak menerima Kalam MU yaa Allah, maka sesungguhnya engkau Pengampun lagi Penyayang.  Sebagai petaruhan ku yaa Allah dalam menyampaikan Kalam MU yang Agung.
Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatu  pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yng ada dibumi mau pun yang ada dilangit
Ya Tuhan kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunan ku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman didekat rumah Engkau (Baitullah) yang diHormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Yaa Tuhan kami, sesungguhnya Kalam MU ini telah tertanam kedalam hati beberapa orang yang percaya dari kaum ku yang tak pernah didapatkan orang yang tak percaya dengan Kalam MU yang ku sampaikan walaupun mereka belajar keseantero jagat, sehingga orang yang percaya dari kaum ku mendirikan shalat, datangkan yaa Allah kepada keturunan ku itu orang-orang yang menolong Agama MU, sehingga mereka banyak bersyukur.
Maha Suci Engkau yaa Allah Yang Maha Mengetahui, aku telah tempatkan sebahagian keturunan ku, umat ku, didekat rumah MU Baitikal Muharram agar mereka mendirikan shalat, agar mereka menyampaikan berita Salam dari MU, yaa Allah, maka jadikan hati manusia mahu menerima mereka, percaya pada mereka sebagai rezeqi yang dari engkau sehingga mereka pandai bersyukur
Tuhan, jadikanlah aku dan anak cucuk ku orang orang yang tetap mendirikan sholat, Tuhan kami, Engkaulah yang memPekenankan doa
Tuhan kami, ampunkan aku dan bagi dua ibu bapa ku dan bagi sekalian orang orang yang percaya pada hari terjadinya hitungan
Ya Tuhan kami, berilah Keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi Keputusan yang sebaik-baiknya.
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka