IKHWANnul MUSLIMINnawalMUSLIMAT

Sabtu, 26 April 2014بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Selasa, 1 April 2014

BICARA IMAM : KETA'ATANبِسْــــــــمِ اللَّــــــــهِ الرَّحْمَــــــــنِ الرَّحِيــــــــمِ

‘Wahai orang orang yang beriman! Taati ALLAH, taati Rosul dan Ulilamri diantara kamu. Jika kamu berbalah tentang sesuatu perkara, maka kembalikan kepada ALLAH dan Rosul; jika kamu beriman kepada ALLAH dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya’

Untuk mentaati ALLAH swt terlebih dahulunya taat kepada RosulNYA dan untuk kepada RosulNYA terlebih dahulu mentaati Ulilamri yang diantara kamu. Ketaatan itu ialah dengan Kalamullah-Kitabullah, alQuran nulKareem. ALLAH swt berKalam, RosulNYA menyampaikan KalamNYA dan pemimpin membacakan Kalamullah itu. Sesungguhnya ketaatan RosulNYA dan Ulilamri itu pada Kalamullah dengan menerima dan beriman seterusnya menyampai dan membacakan kepada manusia. Ketaatan manusia menyampai terhadap ALLAH swt itu dengan ketaatan mereka kepada RosulNYA dan Ulilamri yang berKalamullah kepadanya. Kalam Tuhan yang dikumandang oleh RosulNYA dan Ulilamri tidak berbeda sebagai tuntutan suruhan dan larangan ALLAH swt untuk ditaati oleh manusia keseluruhan. Tuntutan kepada ketaatan manusia terhadap ALLAH swt hanyalah melalui Kalamullah yang sama. Ketaatan Rosul, Ulilamri dan kamu kepada ALLAH swt bukan tiga tapi satu jua adanya dengan KalamNYA. Sesungguhnya alQuran itu sebagai petunjuk yang lurus daripada ALLAH swt kepada keseluruhan manusia.

ALLAH swt ber-Kehendak sekalian manusia itu tunduk patuh kepadaNYA maka didatangkan seorang anak manusia dikalangan mereka dengan KalamNYA sebagai petunjuk supaya manusia tidak mendurhakaiNYA. Sesungguhnya RosulNYA, Ulilamri dan kamu sendiri sebagai manusia pilihan ALLAH swt dengan diturunkan KalamNYA sebagai petunjuk yang lurus lagi benar untuk diimani dan diikuti. ALLAH swt mendatangkan sesorang yang dari kalangan kamu sebagai pembawa Kalamullah untuk kesejahteraan kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia pilihan, apabila dibacakan Kalamullah, maka ‘dengar dan taat’. Secara langsungnya pastilah kamu juga adalah anak manusia pilihan Tuhan, yang juga didatangkan oleh ALLAH swt sebagai mana RosulNYA dan Ulilamri seterusnya menyampaikan Kalamullah tersebut kepada manusia lainnya. Kalamullah yang kamu terima dan imani itu sebagai amanah ALLAH swt untuk disampaikan. Sesungguhnya sedemikian itu sebenar tuntutan ketaatan terhadap manusia daripada ALLAH swt untuk kepadaNYA jua.

Kali ini kita mau membicarakan perbalahan dalaman yang seseorang itu menjadi penentang RosulNYA dan Ulilamri yang membawa dan menyampaikan Kalamullah. Perbalahan berlaku juga antara manusia sesamanya sedangkan tau untuk kembali kepada Tuhannya melalui petunjuk Kalamullah. Sungguh pun mengakui Kalamullah sebagai petunjuk, namun mereka menolak RosulNYA dan Ulilamri yang didatangkan dari kalangannya yang membawa dan membacakan Kalamullah kepada mereka. ALLAH swt sendiri tidak datang kepada mereka untuk berKalam secara terus melainkan didatangkan perantaraan seorang UtusanNYA. Bermaksud bukanlah semata penentang kepada RosulNYA dan Ulilamri, malahan mereka sebenarnya menentang Kalamullah sekali gus sebagai penentang ALLAH swt.

Dahulu telah berlaku, akan datang pasti berlaku; dahulu dan akan datang itu sedang berlaku sekarang. Dahulunya, 1500 tahun yang lampau, Nabi Muhammad saw didatangkan ALLAH swt ditengah tengah kaumnya sebagai UtusanNYA membawa dan menyampaikan Kalamullah ditentang oleh mereka termasuk kerabatnya. Baginda ditolak dan ditentang sedangkan mereka juga mengatakan ALLAH swt sebagai Tuhan Seru Sekalian Alam. Sepanjang tahun kaumnya bertawaf mengelilingi Kaabah di Baitullah membesarkan Tuhan. Perbalahan dalaman berlaku kerana Muhammad bin Abudullah seorang gembala kambing yang ummi adalah tersangat biasa perwatakannya dan sejarah silamnya yang telah diketahui oleh mereka sehingga menyebabkan hilang hormat kepadanya sebagai seorang pilihan Tuhan untuk menyampaikan KalamNYA. Ada dikalangan kaumnya bersangka terlebih baik daripada Baginda sewajarnya sebagai Utusan ALLAH swt untuk membawa dan menyampaikan Kalamullah. Kemuliaan, ilmu dan amal yang dimiliki merasakan terlebih hebat daripada Muhammad.

Terlebih lama dahulu sebelum kedatang Muhammad di Makkah itu, sedemikian juga terdapat penentang penentang kepada seorang anak manusia yang didatangkan oleh ALLAH swt sebagai UtusanNYA. Sesungguhnya aqal fikir manusia itu tertawan akan hawa nafsu yang sentiasa bodoh sombong dengan kemuliaan taraf, ilmu yang tinggi dan amal yang banyak kepada Tuhannya. Sungguhlah manusia itu tidak menggunakan aqal fikirnya untuk mengambil pelajaran dari kisah dan perumpamaan tersebut sehinggakan sebahagian darinya menentang RosulNYA dan Ulilamri, menolak Kalamullah dan sekali gusnya menjadi kufur/Kafir terhadap ALLAH swt.

Sejarah RosulNYA dan Ulilamri berulang ulang sebagai Sunnahtullah dahulu, akan datang dan sekarang. Penciptaan manusia sebagai makhluk pilihan oleh ALLAH swt seawalnya mendapat tentangan dalaman  disyurga dari kalangan malaikat yang merasakan terlebih mulia kedudukannya, berilmu pengetahuan dan sentiasa beramal serta bertasbih memuji Tuhan. Nabi Adam as diciptakan untuk berKalamkan Kalamullah yang diajarkan. Diketika ALLAH swt berKalam memerintahkan para malaikat tunduk kepada tok Adam as, ada dikalangannya yang takbur dan sombong lalu ingkar perintah sehingga menjadi Iblis laknatullah keakhir zaman.

Merujuk kepada permasalahan perbalahan dalaman ini, ALLAH swt mengajarkan hendaklah dikembalikan kepadaNYA dan RosulNYA. Bukanlah kemana mana lagi atau kepada sesiapa sahaja melainkan satu jua adanya iaitu kepada Kalamullah petunjuk penyelesaiannya. Tidak timbul perbalahan sebaliknya ketaatan yang sangat tunduk patuh kepada ALLAH swt, RosulNYA dan Ulilamri melalui Kalamullah. Tidaklah ALLAH swt itu Tuhan yang bisu dan diam melainkan sentiasa berKalam. Tidaklah RosulNYA menyembunyikan Kalamullah selain daripada menyampaikan. Sesungguhnya Ulilamri itu menerima dan membacakan Kalamullah kepada manusia sebagai amanah Tuhannya. Diri kamulah sebagai Ulilamri itu diketika kamu menerima dan beriman kepada Kalamullah seterusnya bertanggung jawab menyampaikan kepada manusia lainnya.

Perbedaan pada kedudukan, ilmu dan amal hanyalah pada aqal fikir yang dipengaruhi hawa nafsu semata, akhirnya membawa kepada perbalahan. Perbalahan kepada RosulNYA atau Ulilamri dan Kalamullah adalah satu jua adanya yakni kekufuran terhadap ALLAH swt. Sesungguhnya ALLAH swt Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan manusia sedikit pun tidak tau bahawa mereka selalu berlagak hebat dengan kedudukan mu. Sebenarnya manusia itu adalah warisan manusia pilihan sebermula dari penciptaan tok Adam as sebagai Khalifah, Ulilamri diatas muka bumi ini ......

Dan barangsiapa mentaati ALLAH dan RosulNYA merka itu akan bersama sama dengan orang orang yang dianugerahi nikmat oleh ALLAH ; iaitu Nabi nabi, para siddiqin, orang orang yang syahid dan orang orang salleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik baiknya

Wassalam daripada IMR