IKHWANnul MUSLIMINnawalMUSLIMAT

Ahad, 31 Mac 2013

KARYA IKHWANبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

AL QUR’AN DAN KITAB TERTULIS : JILID 2 (iii)
Oleh : Erfan Indriyawan Sp

Semua yang ditulis disini jika terdapat pemahaman yang berbeda dan dianggap salah maka itu datang dari ku tetapi ketika sesuatu yang benar tertulis dari tulisan ini maka semua itu datang dari Allah karena Ilmu Allah sangat luas. Pohon sebagai pena dan laut sebagai tinta takan habis Ilmu Allah.

Semua dapat dijelaskan bagi mereka yang terlah diberikan Ilmu Kitab hingga mampu menghadirkan Singgahsana Ratu Balqis dalam Satu Kedipan Mata. Jelaskan ayat dengan ayat, ilmu Allah sungguh luas tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya. Maha Besar Allah dengan segala firmanNYa.

31:27 Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ilmu Allah sangat luas tetapi siapakah yang berhak atas ilmu Allah?

DIA, KAMU dan MEREKA serta siapapun yang ada diantaranya berhak mendapatkan Ilmu Allah. Dan semua akan kembali kepada Al Quran. Siapa DIA, KAMU dan MEREKA?

98:2. Seorang Utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan,

25:30. Berkatalah Utusan: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan"

Siapa DIA, KAMU dan MEREKA?

36:1-9 Yaa Siin.
Demi Al Qur'an yang penuh hikmah,
sesungguhnya kamu salah seorang dari Utusan - utusan,
di atas jalan yang lurus,
yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan Kami tutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

Kamu adalah salah seorang dari Utusan - utusan yang menyampaikan seruan Allah yang memberikan kabar gembira dan peringatan.


36:11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat-Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Maka ikutilah Aku.

36:13-21. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika Utusan-utusan datang kepada mereka;
ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang Utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan yang ketiga, maka ketiga Utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu".
Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".
Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan dengan jelas".
Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".
Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas".
Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah Utusan-utusan itu,
ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ketika Allah membangkitkan para saksi.

16:84 Dan akan hari Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir dan tidak mereka dibolehkan meminta ma'af.

16:89 Akan hari Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

7:94 Kami tidaklah mengutus seseorang pembawa beritapun kepada sesuatu negeri, melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.

28:59 Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Utusan yang membacakan Ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.

40:22. Yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka Utusan - utusan mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata lalu mereka kafir; maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukuman-Nya.

7:51 orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka." Maka pada hari ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan mereka selalu mengingkari Ayat-ayat Kami.

Kami adalah Utusan Allah kepada mu. DIA KAMU dan MEREKA bukan TIGA tapi SATU jua adanya. Akan tetapi DIA tetap DIA dan KAMU tetap KAMU dan MEREKA tetap MEREKA.

10:101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Utusan – utusan yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".

2:151 Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Utusan diantara kamu yang membacakan Ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

3:101 Bagaimanakah kamu menjadi kafir, padahal Ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Utusan-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

7:35. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu Utusan - utusan dari pada kamu yang menceritakan kepadamu Ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati.

7:63. Dan apakah kamu (ragu) dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat?

6:109 Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah." Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman”

28:65 Dan hari Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Apakah jawabanmu kepada para Utusan?"

Kamu tak akan pernah mengerti jika memang itu bukan untuk mu dan kamu hanya tahu dengan apa yang tertulis lalu kamu menghubunginya tanpa dapat mengatakan Hikmah dari tiap - tiap Ayat Tuhan Ku.

Demikianlah adanya.

Semoga Allah memberikan petunjukNya kepada kita SEMUA... Amiin Ya Allah.....

InsyaALLAH jumpa lagi, Salamun’alaikum

Rabu, 6 Mac 2013

KARYA IKHWANبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

AL QUR’AN DAN KITAB TERTULIS : JILID 2 (ii)
Oleh : Erfan Indriyawan Sp

Tahukah kamu, seseorang atau satu golongan kaum dikatakan ”KAFIR” bukanlah ketika DIA dan MEREKA yang memilki akidah yang berbeda dengan kita. Yahudi dan Nasrani bukanlah ”KAFIR” menurut Al Quran. Jadi SIAPA sebenarnya yang ”KAFIR” menurut Al Quran?

2:62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

5:69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati.

Rujuk juga kepada QS 5:69. Dengan tegas Allah menerangkan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh maka mereka akan menerima pahala dari tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak mereka bersedih hati. Tetapi Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat.

22:17. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Jadi siapakah yang dikatakan ”KAFIR” menurut Al Quran?

2:19. atau seperti hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.
.
2:171. Dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak  mengerti.

”KAFIR” itu mereka yang menutup telinga mereka hingga mereka TULI, BISU, BUTA, maka mereka tidak mengerti. Dan Allah meliputi orang - orang kafir.

Mereka juga ”KAFIR” ketika Mengingkari dan Mendustakan ayat  ayat Allah ;

2:39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2:91. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Qur'an yang diturunkan Allah", mereka berkata: "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami". Dan mereka kafir kepada Al Qur'an yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Qur'an itu adalah (Kitab) yang haq; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"

3:101. Bagaimanakah kamu menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

4:56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4:136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

5:10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka.

5:86. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.

7:9. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.

Terlalu banyak Ayat - ayat Allah yang menerangkan tentang mereka yang mengingkari dan mendustakaan Ayat -ayat Allah.

”KAFIR” juga bagi mereka yang mempersekutukan Allah. Menjadikan Allah itu sebagai mana sangkaan mereka. Menjadikan Allah itu tiga, atau menjadikan Allah itu berhala atau menjadi Allah sesuai sangkaan mereka yang menjadikan Allah itu mahluk yang sangat halus karena mata dan telinga Allah ada dimana -mana dan atau Allah saja yang kamu sembah maka kamu ”KAFIR”. Bukan akidah seseorang yang menentukan dia dan mereka itu ”KAFIR”.

5:17. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

5:72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun.

40:12. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan, maka putusan adalah pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

40:84. Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata: "Kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah.
                            
Karena menjadikan Allah berhala sebagaimana sangkaan mereka. Allah yang mereka sembah menjadikan Allah suatu dengan ritual maka akan berkurang kekuasaan Allah ketika mereka tidak menyembah Allah.

6:136. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.

7:28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?

2:165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat lalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya.

7:71. Ia berkata: "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu". Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu".

Demikianlah Allah menjelaskan dalam kitabNya agar kamu menjadi orang yang berfikir dan berserah diri... Salamun’alaikum